Waarom zou je kiezen voor mediation?

  • Je wilt voorkomen dat een conflict (verder) escaleert.
  • Je wilt de oplossing in eigen hand houden.  
  • Je wilt geen dure slepende rechtbankprocedure, maar een snelle oplossing.
  • Je wilt de relatie met de wederpartij behouden of  goed afsluiten.  
  • Je wilt graag verder zonder de ballast van het conflict.

 
Voel je je klem zitten in een conflict? Of in een andere lastige situatie waar je niet meer uit komt? Ontbreekt het vertrouwen in de ander totaal? Mediation is dan een middel om verder te komen. De communicatie weer op gang te brengen, waarna er weer ruimte is om naar elkaar te luisteren en met elkaar te kunnen communiceren zonder elkaar verwijten te maken en te beschuldigen.

Wat daarvoor nodig is, is dat beide partijen bereid zijn zich in te zetten om het conflict uit de weg te ruimen of op zijn minst tot een beter werkbare situatie te komen.

Het gaat bij mediation niet om de schuldvraag, daarom wordt niet te lang stil gestaan bij wat er is gebeurd of wie schuldig is aan het conflict. Veel relevanter is de vraag hoe de gesprekspartners weer vertrouwen krijgen in elkaar en samen kunnen besluiten over de toekomst. Mediation is een snelle manier van conflictoplossing, waarbij partijen de uitkomst zelf in de hand hebben.

Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Soms voelt mediation te zwaar, maar er moet wel iets gebeuren. Management en/of medewerkers komen er met elkaar niet uit. Onafhankelijke gespreksbegeleiding is dan een goed alternatief. Met hetzelfde doel en vanuit dezelfde expertise wordt dan het gesprek begeleid. Deelnemers bepalen zelf de oplossing of het gewenste resultaat. 

Als gespreksleider zorg ik voor een veilige omgeving, waarin partijen de ruimte hebben om vanuit hun eigen belangen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Samenwerkingsproblematiek binnen teams (teammediation)

Binnen teams kunnen conflicten lang sluimeren. Dat leidt naast frustratie en verminderd werkplezier tot een lagere productie, verloop, ziekteverzuim, kortom kosten. Teamcoaching of teammediation kan dan helpen om de soms verziekte situatie te herstellen, zodat de energie niet langer gaat naar het conflict. De vrijgekomen energie kan weer daar naartoe waar het hoort; een bijdrage van een ieder aan de doelen van de organisatie. Ook bij teammediation wordt ervan uitgegaan dat een ieder een rol heeft bij het probleem en dus ook kan bijdragen aan de oplossing.