Dat ik mediator en arbeidsjurist ben geworden heb ik te danken aan mijn onophoudelijke behoefte aan leren en ontwikkelen. Daarnaast heb ik de drang om mijn hersenen te willen laten kraken en een rol te spelen in het oplossen van problemen. Of dat nu is in een samenwerkingsconflict of een bestuurscrisis. In al dit werk draait het mij altijd om de mens.

Van mavo naar universiteit

Mijn opleidingspad liep niet volgens de gebaande paden. Voor een meisje uit de buurt van Zwolle was het “veilig” om de mavo te doen, dicht bij huis. Ik volgde daarna een MBO-opleiding en werkte acht jaar met veel plezier als klasse-assistente in het slechthorendenonderwijs. Maar het verlangen om door te leren begon te kriebelen en daarom deed ik in de avonduren de heao, richting management, economie en recht. Het zaadje van leergierigheid was toen echt geplant. Dat smaakte naar meer. Naast mijn werk bij de rechtbank deed ik de rechtenstudie, waarna de advocatuuropleiding en opleiding tot mediatior volgden. 

Een leven lang leren

Ik ben van mening dat er altijd iets nieuws te ontdekken valt, nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Met alle kennis en ervaring die ik in de loop der jaren opdeed, begeef ik me in mijn werk op het snijvlak van juridische vraagstukken en organisatievraagstukken, met de mens als centrale factor daarbinnen.

Het snijvlak van juridische en organisatorische vraagstukken met de mens als centrale factor

Ik heb jarenlange ervaring binnen de rechtbank en de sociale advocatuur. Als advocaat heb ik werkgevers en met name werknemers bijgestaan. Die achtergrond heb ik als een groot goed ervaren, toen ik in 2008 in dienst trad bij Isala, een groot regioziekenhuis. Als bedrijfsjurist aan werkgeverszijde heb ik meer dan eens ervaren dat het helpt om bekend te zijn met de belangen van de werknemer. Een oplossing is dan vaak veel dichterbij. Binnen de zorg heb ik inmiddels ervaring opgedaan in uiteenlopende organisatievraagstukken, arbeidsprocessen en het bemiddelen in werkgerelateerde conflicten.

Beweging en vooruitgang

Mijn persoonlijke drijfveer bij mediation is dat er in een vastgelopen situatie beweging ontstaat en vooruitgang wordt geboekt. Als mediator bij arbeidsconflicten en samenwerkingsproblematiek help ik partijen hun conflictkwesties duidelijker te maken. Zo komen we er achter waar het nu werkelijk om gaat in het geschil. Is dat het juridisch gelijk, of gaat het om waarden als waardering, erkenning van de ander, vertrouwen en respect?

Mijn manier van werken

Ik streef ernaar betrokkenen op professionele wijze te ondersteunen, zodat de ander zijn gevoel van eigenaarschap houdt. Ik neem geen taken over, maar help door het stellen van de juiste vragen. Ik word gewaardeerd om mijn evenwichtigheid, deskundigheid, daadkracht, toegankelijkheid en no nonsens houding. Daar waar besluitvorming nodig is ben ik doortastend. Mijn kracht is dat ik zonder oordeel kan luisteren en aandacht heb voor emoties en het menselijk aspect, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Netwerk van expertise

Ik ben gedegen opgeleid tot jurist, advocaat en registermediator en heb veel ervaring als procesbegeleider en trainer. Toch kunnen er altijd situaties zijn waarin net weer andere expertise nodig is. Dan put ik graag uit mijn netwerk en zoek de samenwerking met andere professionals, zodat u erop kunt rekenen dat altijd de beste kwaliteit wordt geleverd.

Expertise nodig?