Conflictpreventie

Wat ik nog liever doe dan het begeleiden van conflictsituaties is het voorkomen ervan. Dat kan door sluimerende geschillen te bespreken en te ontrafelen. Soms is er sprake van een disbalans in macht en onmacht. Of er leeft een niet nader gedefinieerd gevoel van onveiligheid in een team. Dan helpt het om op een veilige manier de ongewenste situatie bespreekbaar te maken. Ik geloof simpelweg in het goede gesprek. Zolang tijdig het juiste gesprek wordt gevoerd ontstaat er weer ruimte, zodat een ieder zich weer kan richten op de organisatiedoelen. Dan bent u minder geld kwijt aan ziekteverzuim, afvloeiingsregelingen en juridische kosten. Op een veilige werkplek mag je het met elkaar oneens zijn om zo juist verder te komen en samen te gaan voor de te bereiken resultaten.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.

Workshops en trainingen

Het helpt enorm als leidinggevenden zich zeker voelen doordat zij over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om ook een moeilijk gesprek aan te gaan. Graag kijk ik samen met u wat het meest helpend is in uw organisatie. Dat kan zijn een training verdieping communicatievaardigheden. Of een workshop over hoe om te gaan met conflicten of disfunctioneren. Of een cursus arbeidsrecht om de kennis te vergroten. 

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.

Governancevraagstukken

Zorgorganisaties zijn qua structuur complex. De bestuurder heeft de zeggenschap over de organisatie, maar de zorgprofessional heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Niet alle professionals zijn in dienst van de instelling. De governance wordt vaak gezien als een vervelende theoretische tijger die soms vrijheid inperkt. Dat leidt al vlug tot weerstand. In samenwerkings- en functioneringsproblematiek is niet altijd even duidelijk wie nu uiteindelijk de leiding heeft. Duidelijkheid begint bij de regels. Belangrijk daarbij is dat die regels bekend zijn binnen de organisatie en dat ook de voordelen ervan worden gezien. Vanuit mijn ervaring bij een groot ziekenhuis help ik u graag bij vraagstukken rondom governance,  samenwerkings- en functioneringsproblematiek van professionals en in vakgroepen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.