Conflictpreventie

Wat ik nog liever doe dan het begeleiden van conflictsituaties is het voorkomen ervan. Dat kan door sluimerende geschillen te bespreken en te ontrafelen. Soms is er sprake van een disbalans in macht en onmacht. Of er leeft een niet nader gedefinieerd gevoel van onveiligheid in een team. Dan helpt het om op een veilige manier de ongewenste situatie bespreekbaar te maken. Ik geloof simpelweg in het goede gesprek. Zolang tijdig het juiste gesprek wordt gevoerd ontstaat er weer ruimte, zodat een ieder zich weer kan richten op de organisatiedoelen. 

Als de juiste mensen binnen de organisatie worden getraind, zodat zij de vaardigheden ontwikkelen om in alle rust en oprecht luisterend het gesprek te voeren, ook in lastige situaties, levert dat veel op. De onrust verdwijnt, de communicatie verbetert, de kosten van verzuim en afvloeiingsregelingen dalen, de productie stijgt en het werkplezier neemt toe. 

Ik doe dat door een divers aanbod van trainingen en workshops.

Wat levert dat op?

Leidinggevenden: 

  • krijgen meer inzicht in eigen communicatiegedrag
  • durven de leiding te nemen in een gesprek
  • kunnen beter omgaan met weerstand en conflictsituaties
  • communiceren zelfbewuster en effectiever in lastige situaties
  • kunnen beter omgaan met macht en onmacht

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.

Workshops en trainingen

Het helpt enorm als leidinggevenden zich zeker voelen doordat zij over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om ook een moeilijk gesprek aan te gaan. Graag kijk ik samen met u wat het meest helpend is in uw organisatie. Dat kan zijn een training verdieping communicatievaardigheden. Of een workshop over hoe om te gaan met conflicten of disfunctioneren. Of een cursus arbeidsrecht om de kennis te vergroten. 

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.

Governancevraagstukken

Ziekenhuizen zijn qua structuur complex. De bestuurder heeft de zeggenschap over de organisatie, maar de zorgprofessional heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Niet alle professionals zijn in dienst van de instelling. De governance wordt vaak gezien als een vervelende theoretische tijger die soms vrijheid inperkt. Dat leidt al vlug tot weerstand. In samenwerkings- en functioneringsproblematiek is niet altijd even duidelijk wie nu uiteindelijk de leiding heeft. Als er een conflict is wil de hiërarchie nog weleens bepalen wie er gelijk heeft. Duidelijkheid begint bij de regels. Belangrijk daarbij is dat die regels bekend zijn binnen de organisatie en dat ook de voordelen ervan worden gezien. Vanuit mijn ervaring bij een groot ziekenhuis help ik u graag bij vraagstukken rondom governance,  samenwerkings- en functioneringsproblematiek van professionals en in vakgroepen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.